POKOJNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU

Č eská spole č nost pro mezinárodní právo

POKOJNÉ Ř EŠENÍ SPOR Ů V MEZINÁRODNÍM PRÁVU

Pavel Šturma Zuzana Trávní č ková (eds.)

Č ESKÁ SPOLE Č NOST PRO MEZINÁRODNÍ PRÁVO CZECH SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW

Praha 2020

Made with FlippingBook Learn more on our blog