Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 11. Počet pracovních skupin a zaměstnanců na jednotlivých úřadech

11

2

2

15 5

2

8

14

1

1

5

4

1

1

7

7

2

3

3

1

5

7

3 3

2

1

1

5 1 1

6

4

1

úřad

12

1

1

2

13

1

2

9

3

5

3

14

1

10

1

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

počet pracovních skupin

Zdroj: vlastní výzkum

Pro většinu úřadů a pracovníků platí, že je v jejich kapacitách pokrýt veškerá jednání, do kterých by se v rámci výkonu své práce vzhledem k problematice di- gitalizace Evropské unie měli zapojit. Na Úřadech 1+3+5+7+9+10+14 všichni za- městnanci stíhají pokrýt požadovanou agendu. Na Úřadech 2+4+6+8+11+12+13 jsou pak někteří zaměstnanci, kteří sovu agendu personálně pokrýt nedokáží. Nejspecifičtější je v tomto ohledu Úřad 8, kde jednoznačně převažují zaměst- nanci, v jejichž kapacitách není zvládnout veškerou agendu pracovních skupin. Ve větším detailu výsledky reprezentuje Obrázek č. 12.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online