Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/6 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 6

Úřad č. 6

šerpové pro umělou inteligenci (koordinovaný plán EU pro AI)

H.05

G.01

expertní skupina Evropské komise k Safer Internet for Children

expertní skupina EK k Women in Digital

expertní skupina EK k Digital Europe Programme

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Vysoká Velmi vysoká

Velmi nízká

Zdroj: vlastní výzkum Úřad 7 je charakteristický vyšším počtem zaměstnanců, kteří se účastní za- sedání pracovních skupin, přičemž je jejich agenda velmi rozdílná. Všichni pra- covníci se zasedání skupin účastní s velmi vysokou či vysokou účastí. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/7.

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online