Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

19 – Kolik zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky by Vaše oddělení navíc potřebovalo přijmout, aby počet zaměstnanců odpovídal potřebám vycházejícím z požadavků pro digitální agendu EU? Uveďte: 20 – Nabízíte pro Vaše zaměstnance možnosti dalšího vzdělávání? • jazykové kursy (ANO / NE) • zahraniční stáže (ANO / NE) • školení (ANO / NE) Nabízíte pro Vaše zaměstnance ještě jiné možnosti dalšího vzdělávání? Po- kud ano, uveďte, jaké: • ano, uveďte: • ne 21 – Je nějaká část Vaší agendy outsourcována například z důvodu, že na ni nemáte vlastní kapacity? • ano, uveďte, jaká: • ne 22 – Chcete se k některému z výše uvedených bodů blíže vyjádřit či ho lépe vysvětlit? volná odpověď

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online