Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 2. Vztah projektů a převládajících pracovních rolí

Uniform User Management and Digital Signatures - UUM&DS – Celní správa ČR Umělá inteligence pro Evropu – ÚV ČR Směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností – MSp Směrnice NIS – NÚKIB Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru – ÚV ČR Sdělení o usnadnění digitální transformace – MZd PSI a Open data směrnice – MV Přezkum provádění strategie pro DSM – ÚV ČR Program Digitální Evropa pro období 2021–2027 – ÚV ČR Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb – MPO Návrh směrnice o digitálním obsahu – MPO Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – MK Návrh směrnice k provedení Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK Návrh nařízení o přenositelnosti služeb (tzv. nařízení o portabilitě) – MK Návrh nařízení o některých online přenosech vysílacích organizací (tzv. SatCab nařízení) – MK Návrh nařízení k provedení Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK Nařízení o kybernetické bezpečnosti – NÚKIB Nařízení o Kompetenčním centru a síti národních koordinačních center – NÚKIB Nařízení o geoblockingu – MPO Nařízení CPC – MPO Nařízení BEREC – MPO Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem – MF Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence – ÚV ČR Jiná oblast – Jednotná digitální brána – MPO Gigabitová společnost – MPO Evropský kodex pro elektronické komunikace – MPO ePrivacy – MPO eFTl – MD Dohoda o kritériích nezbytných k účasti v přeshraničních informačních službách v oblasti elektronického zdravotnictví – MZd Digitální smlouvy pro Evropu – Uvolnění potenciálu elektronického obchodu – MPO Digitální daň - krátkodobé opatření – MF Crowdfunding – MF Boj proti nezákonnému obsahu on-line. Zvyšování odpovědnosti on-line platforem – MPO BLOCKCHAIN – využití technologie blockchain ve veřejné správě Akční plán pro eGovernment na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy (eGAP) – MV Akční plán digitálního vzdělávání – MŠMT Akční plán 5G pro Evropu – MPO

1 1 1 1 1 6 1 1 3 1

1

2 2

1

1 1 1

1 1 1 2

1 1 1

1

1

2 1

1

1 1

1 3 2 1 2 1 1 1

2

1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 3

1

1

1 1 1

2 1

1 1 1

1

2 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1 5 2 2

1 1

5 5 3 3 3 1 4 3 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1

1 1 1

2 1

1

1 2 1 2 1 1 2 2 5 1 1

2 1 1 2

1 1 3

2

1

Spolugesce

Koordinace

Monitorování

Vyjednávání iniciativy

Transpozice na národní úroveň

Tvorba strategických dokumentů

Příprava materiálů pro členy vlády

Gesce (věcná odpovědnost za oblast)

Zdroj: vlastní výzkum

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online