ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.1: Absolutní a relativní výše tržeb podniků se sídlem v ČR v základní datové sestavě dle databáze Amadeus

Rok 2016

Rok 2017

Podíl na tržbách celkem

Podíl na tržbách celkem

Podniky

Tržby v tis. EUR

Počet podniků

Tržby v tis. EUR

Počet podniků

13 116 415

1

28,40% 16 479 685

1

32,37%

Škoda Auto, a.s. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

5 392 143

1

11,67% 5 561 966

1

10,92%

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. Mobis Automotive Czech, s.r.o. Podniky s tržbami 100 000 tis. EUR až 1 000 000 tis. EUR *) Podniky s tržbami 10 000 tis. EUR až 100 000 tis. EUR Podniky s tržbami 0 – 10 000 tis. EUR Podniky s nedostupnými údaji (n.a.)

1 527 487

1

3,31% 1 435 756

1

2,82%

1 320 322

1

2,86% 1 362 886

1

2,68%

19 528 302

74

42,28% 21 572 223

74

42,37%

4 706 893

119

10,19% 4 052 611

102

7,96%

597 360

352

1,29% 448 561

189

0,88%

n.a.

130

n.a.

n.a.

310

n.a.

Celkem

46 188 921

679

100,00% 50 913 688

679

100,00%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

*) Poznámka: V roce 2017 je do této skupiny zařazena i společnost Iveco Czech Republic, a.s., jejíž tržby činí 1 174 602 tis. EUR (přitom v roce 2016 činily tržby této společnosti pouze 792 258 tis. Kč) Pro účely srovnávací analýzy pak byla vygenerována obdobná datová sestava s tím, že sídlo podnikání bylo rozšířeno na region EU 28, tedy aktuálně všechny členské země Evropské unie. Původní dataset čítal celkem 23036 podniků, z technických důvodů (takto obsáhlý dataset nelze vygenerovat najednou) byly vynechány ty podniky, za kte- ré nebyly k dispozici žádné údaje (nebo za které byly údaje významně nekompletní). Zbývajících 7479 podniků (viz obrázek 3.2) tvoří datovou sestavu, která byla podrobe- na zkoumání v této kapitole studie.

115

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online