ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.60:Medián hodnot doby obratu pohledávek deseti největších podniků půso- bících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 57,030 55,911 46,029 45,746 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 66,471 44,136 46,270 56,242 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 30,292 32,052 34,939 34,259 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 56,857 43,398 37,071 36,360 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 10,257 16,572 10,986 15,362 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 66,246 51,943 58,616 57,856 61 – Telecommunications – Česká republika 49,646 42,054 35,671 39,765 61 – Telecommunications – EU (28) 45,287 42,829 43,607 49,404 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Doba obratu krátkodobých neúročených závazků je u deseti největších podniků v zemích Evropské unie až o více než měsíc delší než v případě podniků v České re- publice. Ještě více než v kontextu odvětví jako celku je tedy u deseti největších hráčů automobilového průmyslu v zemích EU patrná silná vyjednávací pozice vůči dodavate- lům, která umožňuje vyjednat si přívětivé platební podmínky. Díky tomu je pak možno profinancovat delší dobu obratu zásob i celou dobu inkasa pohledávek. Tab. 3.61: Doba obratu krátkodobých neúročených závazků deseti největších podni- ků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 101,159 74,307 72,406 70,088 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 29,419 32,603 36,399 71,353 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 69,033 62,050 78,684 103,408 Mobis Automotive Czech, s.r.o. 65,358 78,762 76,037 65,377 Bosch Diesel, s.r.o. 90,515 91,307 98,379 95,481 Iveco Czech Republic, a.s. 62,472 73,556 62,853 90,510 Robert Bosch, s.r.o. 101,579 109,160 104,631 111,151 Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 79,687 75,855 93,884 105,680 Brose Cz, s.r.o. 43,040 40,304 39,213 44,225 Sungwoo Hitech, s.r.o. 81,819 86,085 82,075 38,675 Medián 74,360 75,081 77,360 80,932 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

159

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online