ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.89: Výnosové ocenění 679 podniků v automobilovém průmyslu v České republice k 31. 12. 2016

Finanční plán (první fáze prognózy)

Pokračující hodnota

Období

Minulost

Metoda diskontovaného volného cash flow (údaje v mil. EUR)

Rok

2016

2017 2 240

2018 2 330

2019 2 400

2020 2 447

KPVH po zdanění

749

647

504

346

Netto investice

1 491

1 683

1 895

2 101

Volné cash flow = FCFF

8,01% 8,01% 8,01% 8,01%

WACC

32 086

33 167

34 140

34 978

Provozní hodnota brutto k 31.12. Úročené cizí zdroje k 31.12.. Provozní hodnota netto k 31.12.

2 609

2 736

2 845

2 931

29 477

30 431

31 294

32 047

Metoda ekonomické přidané hodnoty (údaje v mil. EUR) Rok 2016

2017 1 005

2018 1 035

2019 1 053

2020 1 061

Ekonomická přidaná hodnota = EVA

WACC

8,01% 8,01% 8,01% 8,01%

Market value added k 31.12.

16 671 15 415 32 086

17 002 16 165 33 167

17 328 16 812 34 140

17 662 17 316 34 978

Investovaný kapitál = NOA k 31.12. Provozní hodnota brutto k 31.12. Úročené cizí zdroje k 31.12. Provozní hodnota netto k 31.12.

2 609

2 736

2 845

2 931

29 477 32 047 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat Databáze Amadeus (Bureau van Dijk); European Central Bank; Damodaran 30 431 31 294

186

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online