ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.90: Výnosové ocenění 679 podniků v automobilovém průmyslu v České republice k 31. 12. 2017

Finanční plán (první fáze prognózy)

Pokračující hodnota

Období

Minulost

Metoda diskontovaného volného cash flow (údaje v mil. EUR)

Rok

2017

2018 2 560 1 209 1 350

2019 2 662

2020 2 742

2021 2 797

KPVH po zdanění

Netto investice

665

519

356

Volné cash flow = FCFF

1 997

2 224

2 441

WACC

7,58% 7,58% 7,58% 7,58%

Provozní hodnota brutto k 31.12. Úročené cizí zdroje k 31.12..

39 903

41 578

42 733

43 748

2 505

2 702

2 810

2 895

Provozní hodnota netto k 31.12.

37 397

38 876

39 922

40 853

Metoda ekonomické přidané hodnoty (údaje v mil. EUR)

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Ekonomická přidaná hodnota = EVA

1 391

1 402

1 432

1 448

WACC

7,58% 7,58% 7,58% 7,58%

Market value added k 31.12. Investovaný kapitál = NOA k 31.12. Provozní hodnota brutto k 31.12. Úročené cizí zdroje k 31.12.

24 492

24 958

25 448

25 945

15 410

16 620

17 285

17 803

39 903

41 578

42 733

43 748

2 505

2 702

2 810

2 895

Provozní hodnota netto k 31.12.

37 397

38 876

39 922

40 853

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat Databáze Amadeus (Bureau van Dijk); European Central Bank; Damodaran

188

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online