ŠAVŠ Studie 2019

Budoucí finančně-ekonomická analýza tvorby hodnoty v automobilovém prů- myslu a její udržitelnosti tak bude především vyžadovat doplnění o kvalitativní evo- lučně-regulatorní a technologickou analýzu podmínek v automobilovém průmyslu, její prognózu a zkoumání vlivu na generátory hodnoty podniků zastoupených na různých úrovních podnikatelského řetězce.

196

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online