ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.20: TOP10 nejprodávanějších modelů automobilů v roce 2018 (v tis. kusů)

Zdroj: Focus2move

Užívání motorových vozidel ve světě Největší počet celkově užívaných motorových vozidel je v Asii a Oceánii – v roce2015 (novější data bohužel nejsou k dispozici) to činilo 436,2 milionů vozidel. V přepočtu na 1 000 obyvatel se jedná o 105 vozidel. V relativně těsném závěsu je Amerika, kde je užíváno 413,7 milionů vozidel. Při přepočtu na 1000 obyvatel se jedná o 418 vozidel. Na třetí pozici v počtu používaných motorových vozidel je Evropa, kde je v provozu celkem 387,5 milionů vozidel. Při přepočtu na 1 000 obyvatel je však Evropa v počtu využívaných motorových vozidel na první příčce – celkem 471 vozidel/1000 obyv. Vývoj v počtu užívaných motorových vozidel je dlouhodobě celosvětově rostoucí, přičemž nejrychlejší tempo růstu lze pozorovat v Asii a Oceánii.

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online