ŠAVŠ Studie 2019

postupně k oživení jednotlivých ekonomik (ekonomického růstu dosahují členské státy, s výjimkou Řecka od roku 2014 a v roce 2017 už všechny státy EU) a hlavně se zvyšovala spotřeba, což se odrazilo i v automobilovém průmyslu, který začal opět růst. Tento růst však dosahoval v jednotlivých členských státech různé intenzity. Například Francie mnoho ztratila ze své pozice světové velmoci v automobilovém průmys- lu. Při srovnání výroby osobních automobilů v roce 2016 s předkrizovým rokem 2007 je Francie na zhruba 63% výroby (což představuje pokles o necelý milión osobních aut). Další velký propad zaznamenaly Itálie, Belgie, Švédsko či Polsko. Naopak velmi se da- řilo a daří v některých zemích bývalého východního bloku – Slovensko, Česko (které v roce 2017 bylo mezi členskými státy se 1,4 milióny vyrobených motorových vozidel na 5. místě mezi výrobci v EU), Maďarsko a Rumunsko dokázaly nalákat automobilové koncerny na kvalifikovanou a stále levnou pracovní sílu (u Maďarska a Rumunska je to navíc ještě nízká výše sazby daně z příjmu právnických osob) a staly se tak pomyslnými vítězi v růstu výroby. Slovensko a Česko navíc význam automobilového průmyslu pro tyto země ještě podtrhnou, pokud přepočítáme počet vyrobených motorových vozidel na 1000 obyvatel. Slovensko se 175 vyrobenými motorovými vozidly a Česká republika se 134 patří v tomto ukazateli ke světové špičce. Pokud ukazatel vyrobených motorových vozidel na 1 000 obyvatel vypočítáme i ve světových ekonomikách a státech, které produk- cí patří ke světové špičce (například Čína vyrobila v roce 2017 o zhruba 9,5 miliónů aut více než celá EU), zjistíme, že v Číně je to „jen“ 21 motorových vozidel na 1000 obyvatel a v USA 34; i vzhledem k propadu výroby hlavně v oblasti osobních automobilů o více jak pětinu (dáno též zvýšenou preferencí pickupů tedy lehkých užitkových aut). Velký propad meziročně ve výrobě osobních automobilů zaznamenala Belgie a Maďarsko (o 10 %). Tab. 1.6: Výroba motorových vozidel v EU a vybraných ekonomikách v roce 2017

Osobní automobily

Změna 2017/2016 Celkem Změna 2017/2016

Motorová vozidla na 1 000 obyv.

Stát

Německo Španělsko

5 645 581 2 291 492 1 647 717

+1,9% 6 173 848 +1,0% 2 935 869 +4,8% 2 290 726

+0,8% +0,4% +7,1%

74,8 63,1 34,2

Francie

Spojené království

1 671 166

-3,5%

1 749 385

-4,1%

26,6

Česko

1 413 881

+5,3% 1 419 993 +1,9% 1 091 384 +0,7% 949 365 +9,7% 689 729

+5,6% +1,0% +0,7% +4,1% -9,6% -9,6% +0,5% +21,1% +38,5%

134,2

Itálie

742 642 949 365 514 700 472 107 318 333 364 654 254 079 155 000

18,0

Slovensko

174,7

Polsko

18,2 48,2 31,8 18,6 29,9 13,8

Maďarsko

-9,6%

472 107 360 987

Belgie

-10,3%

Rumunsko

+0,5% 364 704 +23,7% 298 851 +78,6% 236 577

Švédsko

Nizozemsko

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online