ŠAVŠ Studie 2019

Osobní automobily

Změna 2017/2016 Celkem Změna 2017/2016

Motorová vozidla na 1 000 obyv.

Stát

Portugalsko Rakousko

126 426 81 637 91 598 189 852

+48,9% 175 544 +11,0% 98 244 +111,8% 91 718 +42,0% 189 852

+22,7% +10,9% +111,8% +42,0%

17,0 11,2 16,7 91,9 38,3 20,9 34,4 76,5

Finsko

Slovinsko

16 957 230 24 806 687 3 033 216 8 347 836 3 952 550 3 735 399 73 456 531

+3,0%

+2,3% +3,2% -8,3% +5,3% +6,5% -2,7% +2,4%

EU

19 588 909

Čína USA

+1,6% 29 015 434

-22,9%

11 189 985

Japonsko

+6,0% 9 693 746 +7,5% 4 782 896

Indie

3,6

Jižní Korea

-3,2%

4 114 913

80,0

Svět 12,9 Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA); Eurostat (data za obyvatelstvo k 1. 1. 2017); data za neunijní státy z databáze International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), data obyvatelstvo svět World Bank Vývoj v produkci a i (zjednodušeně) určitý přesun výroby mezi státy lze vypo- zorovat i ve změně podílu produkce osobních automobilů na celku v členských stá- tech. Navýšit své výrobní kapacity a dostat se tak mezi významné výrobce se podařilo Slovensku a Česku. U tradičních automobilových velmocí docházelo spíše ke stagnaci nebo poklesu (např. ve Spojeném království). +1,9% 97 302 534

Obr. 1.30: Podíl produkce osobních automobilů v členských státech Evropské unie (v%)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

43

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online