ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.58: Průměrné stáří vozového parku (roky)

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Nové registrace osobních aut souvisí do velkémíry s ekonomickýmcyklem. Registrace tak rostly až do roku 2008 na 375 tisíc. Poté se v době útlumu českého hospodářství po- hybovaly kolem 300 tisíc ročně. Rychlejší tempo přišlo opět v roce 2014. V roce 2017 bylo registrováno rekordních 442 tisíc osobních aut. V roce 2018 došlo k mírnému poklesu počtu registrací (o 0,8 %), když bylo registrováno 261 tisíc nových (meziroč- ní pokles o 3,7%) a 171 tis. ojetých (meziroční růst o 3,8%) osobních aut, celkem tedy 438,5 tis. osobních aut. Z toho 60% připadalo na registrace nových osobních aut a 40% na registrace ojetých vozů.

72

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online