ŠAVŠ Studie 2020

Rozhodnutí Komise ve věci F-2/36.623/36.820/37.275 – SEP a další v. Automobiles Peugeot SA z 5. 10. 2005, odst. 85 a 99. Rozhodnutí Komise věc COMP/36.264 Mercedes-Benz z 10. 10. 2001. Rozhodnutí Komise věc IV/30.696 – Ford z 16. 11. 1983, posléze potvrzení Soudním dvorem v rozhodnutích 25 a 26/84 Ford v. Komise Evropských společenství ze 17. 9. 1985 ECLI:EU:1985:340. Rozhodnutí Komise Věc IV/35.733 –VW z 28. 1. 1998. Rozhodnutí Soudního dvora 25 a 26/84 Ford v. Komise Evropských společenství ze 17. 9. 1985 ECLI:EU:1985:340, Summary odst. 1. Rozhodnutí Soudního dvora C-2/01 P a 3/01 P Bundesverband de Arzneimittel- Importeure eV v Bayer AG z 6. 1. 2004 EU:C:2004:2, odst. 88 a 108. Rozhodnutí Soudního dvora C-3888/00 P Volkswagen AG v. Komise Evropských společenství z 18. 9. 2003 EU:C:2003:473, odst. 63-67. Rozhodnutí Soudního dvora C-551/03 P General Motors BV v. Komise Evropských společenství z 6. 4. 2006 ECLI:EU:C:2006:229. Rozhodnutí Soudního dvora C-74/04 P Komise Evropských společenství v. Volkswagen AG z 13. 7. 2006 ECLI:EU:C:2006:460, odst. 45 a 48. Rozhodnutí Tribunálu T-208/01 Volkswagen AG v. Komise Evropských společenství z 3. 12. 2003 ECLI:EU:T:2003:326, odst. 32. Rozhodnutí Tribunálu T-325/01 DaimlerChrysler AG proti Komisi Evropských společenství z 15. 9. 2005 ECLI:EU:T:2005:322. Komentář k tomuto rozhodnutí viz. Ezrachi, A. EU Competition Law, An Analytical Guide to the Leading Cases. Hart Publishing 2018, s. 208-209. Rozhodnutí Tribunálu T-368/00 General Motors Nederland BV, Opel Nederland BV v. Komise Evropských společenství z 21. 10. 2003 EU:T: 2003:275, odst. 81 a 88. Rozhodnutí Tribunálu T-450/05 Automobiles Peugeot SA a Peugeot Nederland NV proti Komisi Evropských společenství z 9. 11. 2009 ECLI:EU:T:2009:262, odst. 176. Rozhodnutí Tribunálu T-62/08 Volkswagen AG v. Komise Evropských společenství z 6. 7. 2000 EU:T:2000:180, odst. 236. Rozsudek Soudního dvora ve věci C-158/11 Auto 24 SARL v. Jaguar Land Rover France SAS z 14. 6. 2012 ECLI:EU:C:2012:351. Rozsudky Soudního dvora ve věci 31/80 L’Oréal v. PVBA, Sb. rozh. 1980, s. 3775, odst. 15 a 16; ve věci 26/76 Metro I, Sb. rozh. 1977, s. 1875, odst. 20 a 21; ve věci 107/82 AEG, Sb. rozh. 1983, s. 3151, odst. 35 a rozsudek Tribunálu ve věci T-19/91 Vichy v. Komise, Sb. rozh. 1992, s. II 415, odst. 65. Sdělení Komise – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (2010/C 138/05) z 28. 5. 2010, bod 7.

133

Made with FlippingBook HTML5