ŠAVŠ Studie 2020

Automobilový průmysl v soudobém světě 20201
Automobilový průmysl v soudobém světě: Vybrané ekonomické, regulační a technické pohledy3
Tiráž4
OBSAH5
ÚVOD9
1. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V DATECH13
1.1 Automobilový průmysl ve světě14
BOX 1.: Čína: Automobilový průmysl stále pod tlakem17
BOX 2.: Česká republika je největším výrobcem autobusů na obyvatele21
1.2 Vývoj automobilového průmyslu v EU33
1.3 Automobilový průmysl v ČR55
BOX č. 3: Závislost oddílů zpracovatelského průmyslu na automobilovém průmyslu64
Prameny77
2. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V DOBĚ KORONAVIROVÉ81
2.1 Evropský trh: Rekordní propad ve velmi krátké době81
2.2 Německý automobilový průmysl v problémech: Pandemie není příčinou, ale jen dalším prohloubením85
2.3 Český automobilový průmysl: současná krize nemá v historii srovnání89
Prameny94
3. KLÍČOVÉ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OČIMA LÍDRŮ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU95
3.1 Metodika výzkumu95
3.2 Dosažené výsledky a jejich diskuse103
3.3 Závěry112
Prameny115
4. PRODEJ AUTOMOBILŮ V NOVĚJŠÍ SOUTĚŽNÍ JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA117
4.1 Distribuce automobilů v soutěžní judikatuře, legislativě a soft-law EU118
4.2 Vlastní či smluvní síť120
4.3 Jednostranný diktát či vzájemná dohoda123
4.4 Sítě selektivní distribuce130
4.5 Závěr132
Prameny134
5. PRÁVNÍ ASPEKTY AUTONOMNÍCH VOZIDEL – ANTROPOMORFIZACE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU?137
5.1 Obecně k pojmu autonomní vozidlo138
5.2 Stávající právní úprava140
5.3 Právní úprava de lege lata142
5.4 Datové propojení a ochrana údajů143
5.5 Odpovědnost pro případ kolize autonomních systémů145
5.6 Konstrukce odpovědnostních vztahů pro případ vysoce a plně autonomních vozidel146
5.7 Závěr148
Prameny150
6. ÚVOD DO PRÁVNÍ OCHRANY DESIGNU V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU153
6.1 Pojem designu v právu155
6.2 Design jakožto průmyslový vzor155
6.3 Design jakožto autorské dílo157
6.4 Design jakožto ochranná známka159
6.5 Závěr161
Prameny162
7. NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ BLOKŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ163
7.1 Úvod163
7.2 Slévárenské technologie využívané pro výrobu bloků motorů164
7.3 Materiály využívané pro výrobu bloku motoru168
7.4 Možnosti provedení chladicího prostoru bloku motoru173
7.5 Rozdělení bloků dle úrovně aplikace jednotlivých materiálů175
7.6 Technologie výroby funkčních ploch bloku válců motoru176
7.7 Nadeutektický obsah křemíku ve slitině hliníku177
7.8 Galvanické povlaky181
7.9 Žárové nástřiky182
7.10 Závěr188
Prameny189
4. strana obálky194

Made with FlippingBook HTML5