ŠAVŠ Studie 2020

ší úspornosti provozu, a tedy i nižším negativním dopadům provozu automobilů na znečištění životního prostředí. Věřím, že i v tomto vydání najdete řadu informací a podnětů, které pro Vás budou využitelné ve Vašem vlastním výzkumu i v pedagogické a osvětové činnosti.

V Mladé Boleslavi 24. 10. 2020

Za kolektiv

Stanislav Šaroch

9

Made with FlippingBook HTML5