ŠAVŠ Studie 2020

Tab. 1.4: Prodeje vybraných automobilek v regionu Asie (2019)

Podíl Asie na celkových prodejích (%)

Volkswagen

41,4

PSA

3,4

BMW

36,6 39,0

Daimler

FCA

4,3 4,6

Renault

Zdroj: Výroční zprávy společností

V produkci osobních automobilů zůstává první místo ve světové výrobě beze změ- ny – v Číně bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 21,4 milionu kusů osobních automobilů. Jedná se o druhé období poklesu po několikaletém růstu produkce. Oproti roku 2018 došlo k propadu v produkci osobních automobilů v Číně o více než 9%. Druhou příčku zaujímá Japonsko, kde bylo vyrobeno 8,3 milionů osobních automobilů, což představuje pokles o 0,4% oproti roku 2018. Následuje Německo, kde bylo v roce 2019 vyrobeno cel- kem 4,7 milionů osobních vozů (pokles o 9% oproti roku 2018). V USA bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 2,5 milionů osobních automobilů, což zemi řadí na 6. pozici (za Indii a Jižní Koreu). Oproti roku 2018 došlo k poklesu produkce osobních automobilů v USA o téměř 10 %. Česká republika zaujímá ve světové výrobě osobních automobilů 11. pozici. Pokud vztáhneme výrobu osobních automobilů v uvedených zemích na počet obyvatel , na prvním místě je Slovensko, kde na 1 000 obyvatel připadá 202 vyrobených osobních automobilů. V Číně, která je největším světovým producentem osobních au- tomobilů co do objemu, připadá na 1 000 obyvatel 15 automobilů. V Japonsku celkem 66 automobilů na tisíc obyvatel a v Německu 56 osobních automobilů na tisíc obyvatel. Obr. 1.9: Největší světoví producenti osobních automobilů (2019)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2019)

18

Made with FlippingBook HTML5