ŠAVŠ Studie 2020

Tab. 1.7: Hospodářské výsledky největších světových automobilek (v mil. eur)

2018

2019

Rentabilita tržeb

Rentabilita tržeb

Obrat

Zisk

Obrat

Zisk

235 849,0 11 827,0 238 782,9 14 874,7 167 362,0 7 249,0 126 899,9 3 125,5 125 519,9 4 821,4 124 991,7 6 728,6 115 410,0 3 632,0 97 480,0 7 117,0 91 436,6 2 521,2 69 705,4 1 085,8

5,0% 252 632,0 13 346,0 6,2% 236 446,9 16 401,8 4,3% 172 745,0 2 377,0 3,8% 117 954,9 3 600,0 5,4% 116 651,5 5 593,9 3,1% 108 187,0 2 700,0 7,3% 104 210,0 5 022,0 2,8% 78 043,0 -5 302,6 1,6% 76 168,8 2 145,6 2,5% 122 059,2 40,0

5,3% 6,9% 1,4% 0,0% 3,1% 4,8% 2,5% 4,8% -6,8%

VW

Toyota

Daimler

Ford

Honda

GM FCA

BMW Nissan

Hyundai 2,8% Zdroj: MarketScreener; jedná se o největší společnosti dle prodaných automobilů; seřazeno dle obratu za rok 2019 Prodej motorových vozidel ve světě V počtu prodaných (registrovaných) motorových vozidel je dlouhodobým lídrem Asie. V roce 2019 zde bylo prodáno 44 milionů motorových vozidel. V Americe bylo v roce 2019 prodáno 25,8 milionů motorových vozidel) a v Evropě 20,9 milionů vozidel. Vývoj prodejů (registrací) motorových vozidel v Asii byl dlouhodobě rostoucí, poslední dva roky však prodeje klesají. Amerika zaznamenala propad prodejů v období hospodářské krize, od roku 2009 je však jejich vývoj rostoucí a prodeje si drží stabilní úroveň. Prodej motorových vozidel v Evropě byl rovněž utlumen hospodářskou krizí. K mírnému růstu se prodeje v Evropě navrátily v roce 2014, v posledních třech letech si však drží stabilní úroveň okolo necelých 21 mil. kusů vozidel.

23

Made with FlippingBook HTML5