ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.16: Registrace či prodeje nových osobních automobilů (všechny typy, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) U osobních automobilů je při porovnání produkce a prodeje vozů za jednotli- vé kontinenty patrný obdobný stav, jako celkově u motorových vozidel. Asie a Evropa evidují jen o něco málo nižší počet registrovaných osobních automobilů než je celkový objem produkce. V Americe je registrováno o 2,5 milionu více osobních automobilů, než je zde vyrobeno. Obr. 1.17: Produkce a registrace osobních automobilů ve světě (2019, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

26

Made with FlippingBook HTML5