ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.27: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na HDP

Zdroj: Eurostat; data za rok 2018 v Německu a za EU nejsou k dispozici

Obr. 1.28: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na hrubé přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu

Zdroj: Eurostat; data za rok 2018 v Německu a za EU nejsou k dispozici

39

Made with FlippingBook HTML5