ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.42: Podíl užitých paliv u osobních aut v roce 2018

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

52

Made with FlippingBook HTML5