ŠAVŠ Studie 2020

stavovala 68% celkových tržeb českého automobilového průmyslu a 19,6% celkového exportu ČR. 3 Obdobně se od roku 2009 zvyšuje i hodnota dovozu motorových vozidel a pře- devším dílů a příslušenství pro výrobu v automobilovém průmyslu. V roce 2019 dosáhl dovoz aut, dílů a příslušenství do ČR 380 mld. Kč (9% na celkovém dovozu do ČR). Obr. 1.57: Zahraniční obchod s motorovými vozidly, díly a příslušenstvím (vmld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784

Obr. 1.58: Podíl vývozu motorových vozidel, dílů a příslušenství na celkovém vývozu ČR

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: U vývozu motorových vozidel – klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784 Vývoz motorových vozidel, dílů a příslušenství výrazně přispívá k vývoji celkového vývozu zboží z ČR. Od roku 2004 do roku 2019 se export automobilového průmyslu zvyšoval v průměru o 10,1% ročně, kdežto celkový export z ČR o 8,2% ročně. Výrazně rychleji stoupal vývoz automobilového průmyslu především v letech 2014–2016.

3 V těchto datech nejsou zaznamenána data za výrobu a vývoz ze závodů Škody Auto v zahraničí (Čína, Rusko, Indie a další).

67

Made with FlippingBook HTML5