ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.68: Registrace nových a ojetých osobních aut

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Z hlediska užitých paliv v nových registracích nových osobních aut stále domi- nuje benzín (70% v roce 2019), následuje nafta (28%) a stlačený zemní plyn (CNG; 0,7%). Od roku 2016 dochází k razantnímu nárůstu podílu benzínových motorů na úkor podílu dieselových motorů – podíl dieselových pohonů na nových registracích poklesl ze 42,6% v roce 2016 na 27,7% v roce 2019. Pokračování tohoto trendu se oče- kává i do budoucna. Hybridních vozů bylo v roce 2019 v ČR nově registrováno 8 346 (v roce 2018 to bylo 4 831) a čistých elektromobilů 636 (0,25% podíl na celkových nových registracích osobních aut, v roce 2018 to bylo 618 vozů). Plug-in hybridních vozů bylo v roce 2019 nově registrováno 466. Obr. 1.69: Registrace nových osobních aut podle paliva

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Na nových registracích se v roce 2019 podíleli ze 73% firemní zákazníci.

73

Made with FlippingBook HTML5