ŠAVŠ Studie 2020

EUROSTAT (2020). Annual detailed enterprise statistics for industry . Počty firem v au- tomotive; počty zaměstnanců v automotive; zaměstnanost; náklady práce na zaměst- nance [online]. [cit. 3. 8. 2020]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/pro- ducts-datasets/-/sbs_na_ind_r2 EUROSTAT (2020). National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64) [nama_10_a64]. GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp]. Hrubá přidaná hodnota a HDP [online]. [cit. 27. 7. 2020]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database EUROSTAT (2020). Population; Population on 1 January by age and sex. Populace EU [online]. [cit. 27. 8. 2020]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database FOCUS2MOVE (2020). World Best Selling Car - The top 100 in 2018 [online]. [cit. 30. 7. 2020]. Dostupné z: https://focus2move.com/best-selling-cars-in-the-world/ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MOTOR VEHICLE MANU- FACTURERS (OICA) (2019). Production statistics. Počet vyrobených osobních auto- mobilů ve světě [online]. [cit. 28. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/ production-statistics/2019-statistics/ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MOTOR VEHICLE MANUFACTU- RERS (OICA) (2020). Statistika produkce [online]. Production Statistics. [cit. 27. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.oica.net/production-statistics/ INTERNATIONAL ORGANIZATIONOFMOTOR VEHICLEMANUFACTU- RERS (OICA) (2020). Sales Statistics. Statistiky prodeje [online]. [cit. 27. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/sales-statistics/ INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MOTOR VEHICLE MANUFACTU- RERS (OICA) (2020). Vehicles in use. Vozidla v provozu [online]. [cit. 28. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/ MARKETSCREENER (2020). Hospodářské výsledky největších světových automobilek [online]. [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.marketscreener.com/ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR (2020). Panorama zpracova- telského průmyslu ČR. Interaktivní tabulka [online]. [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.mpo.cz//cz/panorama-interaktivni-tabulka.html SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (2020). Silničních vozidel bylo vloni v Česku vyrobeno více než 1,45 milionu [online]. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://autosap.cz/aktualita/silnicnich-vozidel-bylo-vloni-v-cesku-vyrobeno-vice- -nez-145-milionu/ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (2020). Složení vozového parku v ČR [online]. [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehle- dy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-v-cr/ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (2020). Vývoj výroby vozidel v ČR [online]. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://autosap.cz/zakladni-prehledy-au- tomotive/

76

Made with FlippingBook HTML5