ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 2.17: Registrace nových a ojetých aut v ČR

Zdroj: Svaz dovozců automobilů

Značně nad loňskými hodnotami se na začátku letošního roku nacházely registra- ce nových osobních aut na elektrický pohon, i když i u nich došlo ve druhém čtvrtletí k poklesu růstu. Obr. 2.18: Registrace nových osobních elektromobilů v ČR (v kusech)

Zdroj: Svaz dovozců automobilů

91

Made with FlippingBook HTML5