ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Ostatní: environmentální management

ANO ANO ANO

certifikace ISO 14001

dodržování norem a ekologických opatření

biodiverzita

NE NE

energy ISO 50001

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. 5.9: Ekonomické aktivity firmy KES Udržitelné aktivity kooperace (vývoj, recyklace baterií apod.) snižování nákladů – snižování spotřeby podpora ekonomického rozvoje regionu

Ano/Ne

NE

ANO ANO

podpora regionálních dodavatelů

NE NE

antikorupce

inovace v odvětví

ANO ANO ANO

podpora zaměstnanosti v regionu zaměstnávání znevýhodněných skupin

eliminace nerovných příležitostí podpora udržitelných měst

NE NE NE

ochrana zdrojů

řádné placení daní

ANO

country-by-country daňový report

NE

férové vztahy s dodavateli

ANO

sdílená ekonomika

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

153

Made with FlippingBook Annual report maker