ŠAVŠ Studie 2021 (5)

1. strana obálkyI
Automobilový průmysl v soudobé ekonomice - pozice, trendy a udržitelnost / kolektiv autorů1
Autoři - Editor - Copyright - ISBN2
OBSAH3
ÚVOD / Stanislav Šaroch5
1. Automobilový průmysl v datech7
1.1 Automobilový průmysl ve světě8
Výroba motorových vozidel a zahraniční obchod8
BOX 1.: Čína: Automobilový průmysl stále pod tlakem11
BOX 2.: Česká republika je největším výrobcem autobusů v přepočtu na obyvatele14
Prodej osobních automobilů ve světě17
1.2 Vývoj automobilového průmyslu v EU22
Výroba motorových vozidel v Evropské unii22
Zahraniční obchod s motorovými vozidly v Evropské unii29
Registrace nových osobních automobilů v Evropské unii35
Užívání vozidel v EU41
1.3 Automobilový průmysl v ČR45
Výroba motorových vozidel v ČR45
Význam automobilového průmyslu pro ekonomiku ČR49
Finanční ukazatele automobilového průmyslu v ČR a jeho meziodvětvové vztahy53
BOX č. 3: Závislost oddílů zpracovatelského průmyslu na automobilovém průmyslu v ČR54
Přidaná hodnota56
Investice59
Výsledek hospodaření60
Zahraniční obchod s motorovými vozidly, díly a příslušenstvím62
Užívání vozidel v ČR67
Prameny71
2. Udržitelná mobilita a automobilový průmysl v EU74
2.1 Globální a evropské aktivity v boji se změnou klimatu74
Globální snahy v boji se změnou klimatu74
Evropské snahy v boji se změnou klimatu75
2.2 Evropské nástroje v boji se změnou klimatu týkající se automobilového průmyslu76
Box: Teoretické přístupy z ekonomie životního prostředí76
Emisní regulace CO278
Norma EURO 779
Další nástroje a zaměření80
2.3 Elektromobilita ve světě82
2.4 Elektromobilita v EU84
2.5 Elektromobilita v ČR90
Prameny92
3. Analýza tvorby hodnoty v odvětví českého, slovenského a německého automobilového průmyslu95
3.1 Úvod95
3.2 Data a metodologie97
3.3 Analýza generátorů ekonomické přidané hodnoty99
3.3.1 Tržby a jejich růst99
3.3.2 Provozní zisková marže101
3.3.3 Investice do dlouhodobého majetku a čistého pracovního kapitálu102
3.3.4 Struktura financování a náklady kapitálu105
3.4 Ekonomická přidaná hodnota (EVA)109
3.5 Diskuse a závěr111
Prameny114
4. Klíčové cíle udržitelného rozvoje očima lídrů automobilového průmyslu115
4.1 Metodika výzkumu116
4.1.1 Cíle udržitelného rozvoje116
4.1.2 Použité metody117
4.1.3 Vstupní data122
4.2 Dosažené výsledky a jejich diskuse124
4.2.1 Výsledky analýzy četnosti výskytu SDG124
4.2.2 Výsledky GAIA analýzy126
4.3 Závěry132
Prameny137
5. Udržitelné aktivity firem v automotive139
5.1 Udržitelnost v automotive139
Udržitelné aktivity v automotive142
5.2 Udržitelné aktivity firem v českém automobilovém průmyslu144
Vybrané firmy českého automobilového průmyslu144
5.3 Shrnutí a závěr209
Prameny214
6. Vývoj a trendy automatizovaných a elektrotechnických systémů v automobilech215
6.1 Od historie k současným systémům215
6.2 Automatické a elektronické prvky217
6.3 Elektrická soustava vozidla219
6.4 Faktory podmiňující a podporující automatické řízení automobilu222
6.4.1 Automatizace řízení automobilu222
6.4.2 Asistenční systémy v automobilech224
6.4.3 Závěry k asistenčním systémům232
6.5 Závěr239
Prameny242
Tiráž246
4. strana obálky248

Made with FlippingBook Annual report maker