ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.52: Investice podniků – pořízení dl. hm. a nehm. majetku (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ

Výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření automobilového průmyslu dosáhl rekordní úrovně v roce 2015, kde se dostal na 64,7 mld. Kč. V roce 2019 dosáhl 47,5 mld. Kč, což předsta- vovalo 21% výsledku hospodaření celého zpracovatelského průmyslu v ČR (229 mld. Kč). Ze třech čtvrtin se na výsledku hospodaření automobilového průmyslu podíleli koneční výrobci motorových vozidel, 22% připadalo na výrobce dílů a příslušenství. Obr. 1.53: Výsledek hospodaření za účetní období (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ Ze srovnání rentability tržeb (podílu výsledku hospodaření a tržeb v daném roce) plyne, že koneční výrobci vozidel (automobilky) mají vyšší rentabilitu (marže u svých vý-

60

Made with FlippingBook Annual report maker