ŠAVŠ Studie 2021 (5)

robků), než je tomu u výrobců dílů a příslušenství (dodavatelů automobilek). Odpovídá to stavu, kdy ačkoli mají automobilky nižší souhrnné tržby než dodavatelé, tak mají vyšší celkový zisk (viz grafy výše). V roce 2019 dosáhla rentabilita tržeb konečných vý- robců vozidel 5,6%, výrobců dílů a příslušenství pouhá 2,0%. V celém zpracovatelském průmyslu činila v roce 2019 rentabilita tržeb 4,6%. Obr. 1.54: Rentabilita tržeb – podíl výsledku hospodaření a tržeb (v%)

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování Rentabilita vlastního kapitálu neboli výnosnost vložených prostředků vlastní- ky (ROE), je dlouhodobě nejvyšší u konečných výrobců motorových vozidel (22,8% v roce 2019). Naopak rentabilita vlastního kapitálu producentům dílů a příslušenství v posledních pěti letech klesá a v roce 2019 dosáhla jen 7,3%, což bylo mnohem méně než v celém zpracovatelském průmyslu (12,3% v roce 2019). Obr. 1.55: Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (v%)

Zdroj: MPO, ČSÚ

61

Made with FlippingBook Annual report maker