ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.51: Osobní náklady (v mld. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ; jedná se o celkové osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní osobní náklady)

Investice Investice podniků v automobilovém průmyslu (pořízení dlouhodobého hmot- ného a nehmotného majetku) významně rostou od roku 2018, mj. vlivem větší míry digitalizace vozů i výroby, a také z důvodu přípravy na produkci vozů s elektrickým pohonem. V roce 2019 dosáhly investice v celém tuzemském automotive 68,7 mld. Kč. Investice poklesly v období hospodářské krize v letech 2009 a 2010. Výše investic se na předkrizovou úroveň vrátila až v roce 2014. V roce 2015 výrobci dílů a příslu- šenství (CZ-NACE 29.3) předstihli ve výši investic automobilky (CZ-NACE 29.1). V roce 2019 se pořadí opět prohodilo. Celkové investice zpracovatelského průmyslu vystoupaly v roce 2019 na 274 mld. Kč. Automobilový průmysl se tak na celkových investicích zpracovatelského průmyslu podílel 25%. Ještě v roce 2017 činil tento podíl 21%.

59

Made with FlippingBook Annual report maker