ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.16: Sociální aktivity firmy ZF Plzeň Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Zaměstnanci: rovné příležitosti

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

speciální programy (vzdělávání, rekvalifikace…)

diverzita inkluze

work-life-balance

gender

respekt k lidským právům

prevence zdraví

NE – otrocká a dětská práce

NE – diskriminace

spokojenost zaměstnanců (monitoring)

benefity

péče o zdraví a bezpečnost

Společnost: dárcovství

podpora místní komunity

dopravní bezpečnost COVID-19 – pomoc

zdraví a bezpečnost zákazníka respekt k lidským právům

kooperace se vzdělávacími institucemi

vzdělávání v regionu

IT security

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Toyoda Gosei, s. r. o. Firma Toyoda Gosei byla založena v roce 2001. Sídlí v Klášterci nad Ohří a je ve vlast- nictví japonských koncernů Toyoda Gosei Co. a Toyota Tshusho Co. (skupina Toyota). Společnost Toyoda Gosei Czech vyrábí plastové, polyuretanové a pryžové komponenty do automobilů. Produkuje součástky pro automobily značek Toyota, Suzuki, BMW, VW, ŠKODA, Porsche, Audi, Daimler, Peugeot, Citroën, Ford, Honda, Nissan a další. Zdrojem informací k vytvoření následujících tabulek s udržitelnými aktivitami firmy byl Toyoda Gosei Report 2020. 19

19 Dostupné na: https://www.toyoda-gosei.com/kigyou/library/pdf/TGReport2020_ENG.pdf

160

Made with FlippingBook Annual report maker