ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Ostatní: environmentální management

ANO ANO ANO

certifikace ISO 14001

dodržování norem a ekologických opatření

biodiverzita

NE NE

energy ISO 50001

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. 5.45: Ekonomické aktivity firmy Antolin Bohemia Udržitelné aktivity

Ano/Ne

kooperace (vývoj, recyklace baterií apod.) snižování nákladů – snižování spotřeby podpora ekonomického rozvoje regionu

ANO ANO

NE NE

podpora regionálních dodavatelů

antikorupce

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

inovace v odvětví

podpora zaměstnanosti v regionu zaměstnávání znevýhodněných skupin

eliminace nerovných příležitostí podpora udržitelných měst

ochrana zdrojů

řádné placení daní

country-by-country daňový report

férové vztahy s dodavateli

sdílená ekonomika

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

189

Made with FlippingBook Annual report maker