ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.47: Environmentální aktivity firmy GG Mikulov Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Odpady: redukce odpadů

ANO

recyklace a znovuužití součástek

NE

zpětný odběr

ANO

recyklace produktu

NE NE

recyklace baterií – výzkum sustainable waste management zásady cirkulární ekonomiky Produkt: vývoj udržitelných produktů

ANO

NE

ANO ANO ANO ANO ANO

kontrola dopadu na ŽP

dopady v rámci celého životního cyklu

eco-friendly součástky

ekologická řešení stávajících produktů

komunikace udržitelných produktů veřejnosti

NE

Produkce: šetření vodou

ANO ANO

šetření energiemi

využití obnovitelných zdrojů energie

NE

snížení emisí CO2

ANO

užití šedé vody

NE NE NE

transformace, zlepšení výroby – ekologie

snížení emisí VOC čištění odpadních vod

ANO ANO ANO ANO

využití udržitelných materiálů

snížení hluku

cíl – klimatická neutralita provozu Dodavatelské vztahy: udržitelné dodavatelské vztahy dodavatelé TIER 1 certifikovaní

ANO ANO

spolupráce na vývoji baterií využití kapacity při dopravě

NE

ANO

přesun ze silnic na železnice a moře

NE

obalové hospodářství

ANO

edukace obchodních partnerů v otázce udržitelnosti

NE

191

Made with FlippingBook Annual report maker