ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.19: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na HDP

Zdroj: Eurostat; data za 2019 a 2020 v Německu a EU nejsou k dispozici; u Slovenska za 2020

Obr. 1.20: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na hrubé přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu

Zdroj: Eurostat; data za 2019 a 2020 v Německu a EU nejsou k dispozici; u Slovenska za 2020

Zahraniční obchod s motorovými vozidly v Evropské unii Vyrobené automobily jsou důležitým artiklem zahraničního obchodu, a to prak- ticky na globální úrovni. V roce 2020 však kvůli probíhající pandemii značně poklesl

29

Made with FlippingBook Annual report maker