ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.21: Vývoz motorových vozidel z EU (2020)

Zdroj: ACEA Vzhledem k přijatým protipandemickým opatřením výroba osobních aut byla v mnohých státech na jaře roku 2020 utlumena nebo i krátkodobě zastavena. To se odrazilo i ve sníženém počtu vyvezených osobních aut. Z celkového počtu vyvezených osobních aut z EU27 (5 189 538) se čtvrtina vyveze do Spojeného království, s velkým odstupem následují s 13% Spojené státy americké a Čína (8,2%). V případě expor- tu do Číny se počet aut meziročně zvýšil o 5%, další významný nárůst zaznamenalo

Turecko, kam se počet vyvážených aut více než zdvojnásobil. Obr. 1.22: Vývoz osobních aut z EU27 (dle počtu aut; 2020)

Zdroj: ACEA

31

Made with FlippingBook Annual report maker