ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Užívání vozidel v EU Počet celkově registrovaných aut v Evropské unii dlouhodobě roste. Mezi roky 2015 a 2019 vzrostl počet motorových vozidel o zhruba 22 mil kusů a u osobních aut to bylo necelých 20 mil. kusů. Rozdíly mezi členskými státy jsou však po přepočtu těchto užívaných aut na obyvatele poměrně značné. V průměru bylo v roce 2019 v EU 569 registrovaných osobních aut na 1 000 obyvatel, tedy zhruba 1 auto na dvě osoby bez rozdílu věku. V Lucembursku to už bylo 694 aut na 1 000 obyvatel. Na opačném konci žebříčku bylo Lotyšsko (342 osobních aut) a Rumunsko (355). Nutno však po- dotknout, že státy s nejnižším počtem aut na obyvatele mají často daleko vyšší nárůst v poslední době, než je tomu u států s vyšší vybaveností aut obyvatelstvem – rozdíly mezi státy se tak snižují. Po silnících EU jezdí více než 240 miliónů osobních aut, jejichž průměrné stáří je zhruba 11,5 roku. V roce 2020 bylo v EU nově zaregistrováno bezmála 10 miliónů osobních aut, což představuje 22 nových automobilů na 1 000 obyvatel. Téměř polovina prodaných nových osobních automobilů je poháněna benzínem. Obr. 1.30: Vývoj počtu celkově registrovaných motorových vozidel v EU (mil. ks)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

41

Made with FlippingBook Annual report maker