ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.61: Vývoz motorových vozidel k dopravě osob z ČR v roce 2020 (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812 V bilanci zahraničního obchodu s motorovými vozidly k dopravě zboží (ná- kladními vozidly) je ČR dlouhodobě deficitní. V roce 2020 se do ČR dovezly nákladní vozy v hodnotě 16 mld. Kč a vyvezly vozy za 4,4 mld. Kč. Obr. 1.62: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k dopravě zboží (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7821 Naopak v kategorii osobních motorových vozidel pro veřejnou dopravu je čes- ká bilance pozitivní. V roce 2020 se vyvezly z ČR vozy (autobusy) za 18 mld. Kč a do- vezla vozidla za 3,4 mld. Kč.

65

Made with FlippingBook Annual report maker