ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.66: Stav vozového parku (počet vozidel) v ČR

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Průměrné stáří registrovaných osobních automobilů v ČR v posledních letech ros- te a na konci roku 2020 dosáhlo 15,3 roku. Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel bylo 13,4 roku, nákladních vozů 17,6 roku a motocyklů 33,7 let. Obr. 1.67: Průměrné stáří vozového parku (roky) v ČR

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Nové registrace osobních aut závisí do velké míry na fázi ekonomického cyklu. Registrace tak rostly až do roku 2008 na 375 tisíc. Poté se v době útlumu českého hos- podářství pohybovaly kolem 300 tisíc ročně. Rychlejší tempo přišlo opět v roce 2014. V roce 2017 bylo registrováno rekordních 442 tisíc osobních aut. V letech 2018 a 2019 došlo k mírnému poklesu počtu registrací, v roce 2020 však následoval meziroční pro- pad o 17% v důsledku zavřených prodejních míst i hranic z důvodu koronavirové krize.

68

Made with FlippingBook Annual report maker