ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Prameny Statistika produkce. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. Production Statistics. [cit. 18. 10. 2021]. Dostupné z: http://www.oica.net/ production-statistics/ Zahraniční obchod s motorovými vozidly k přepravě osob. UN Comtrade Database [online]. UN Comtrade Database – SITC 7812. [cit. 20. 9. 2021]. Dostupné z: https:// comtrade.un.org/data/ Hospodářské výsledky největších světových automobilek. MarketScreener [online]. [cit. 6. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.marketscreener.com/ Statistiky prodeje. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. Sales Statistics. [cit. 18. 10. 2021]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/ sales-statistics/ Nejprodávanější modely automobilů v roce 2020. Focus2move [online]. World market – sales of new passenger cars in 2020 by models. [cit. 20. 9. 2021]. Dostupné z: https:// www.world-today-news.com/the-best-selling-cars-in-the-world-in-2020-there-are- none-of-the-czech-made-cars-in-the-top-10/ Počet vyrobených osobních automobilů v EU. European Automobile Manufactures Association (ACEA) [online]. Passenger Cars EU. Passenger car production in the EU. [cit. 18. 10. 2021]. Dostupné z: http://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger- cars-production Počet vyrobených osobních automobilů ve světě . International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. 2020 Production statistics. [cit. 20. 9. 2021]. Dostupné z: https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/ Prodeje automobilů v Číne dle výrobců. MarkLines [online]. China – Flash report, Sales volume, 2020. [cit. 20. 9. 2021]. Dostupné z: https://www.marklines.com/en/ statistics/flash_sales/automotive-sales-in-china-by-month-2020 Produkce a prodeje automobilek dle typu vozidla ve vybraných zemích. MarkLines [online]. Automotive production, Models by country. [cit. 20. 9. 2021]. Dostupné z: https://www.marklines.com/en/vehicle_production/free Populace svět. The World Bank. [online]. Population, Total. [22. 10. 2021]. Dostupné z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL Populace EU. Eurostat [online]. Population; Population on 1 January by age and sex. [cit. 12. 10. 2021]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Počty firem v automotive; počty zaměstnanců v automotive; zaměstnanost; náklady práce na zaměstnance. Eurostat [online]. Annual detailed enterprise statistics for industry. [cit. 3. 10. 2021]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products- datasets/-/sbs_na_ind_r2

71

Made with FlippingBook Annual report maker