ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Schvalování nové emisní normy EURO 7 je naplánováno na 4. čtvrtletí roku 2021, s účinností se počítá od roku 2025. Evropská komise dosud spustila veřejné konzultace k nové legislativě, kde mezi návrhy není jen zpřísnění těchto limitů, ale i další technické požadavky a náročná metodika měření škodlivin. Například, že by automobily musely splňovat dané hodnoty za všech jízdních podmínek, což by podle výrobců aut zname- nalo konec benzinových, dieselových, a dokonce i hybridních motorů již v roce 2025, protože to podle nich nejde technicky splnit. Další nástroje a zaměření Dalším nástrojem v oblasti automobilového průmyslu je např. regulace dodavate- lů paliv, kde bude snahou podporovat pokročilá paliva v dopravě (zelený vodík, syntetická paliva, pokročilá biopaliva). Evropská komise v rámci návrhů balíčku Fit for 55 pak přišla se zavedením nového separátního systému pro obchodování s emisemi pro dopravu (a bu- dovy), který by se měl od roku 2025 týkat dodavatelů paliv v dopravě. Balíček rovněž obsahuje návrh výrazné podpory výstavby dobíjecích a plnících stanic pro auta na elek- třinu, vodík či LNG (cílem je 3,5 mil. dobíjecích stanic do roku 2035). Jedním z nástrojů pro uvedení Zelené dohody pro Evropu do praxe má pak být i oblast udržitelných financí. Finanční instituce budou muset jednak zanést do posuzo- vání rizik svých klientů faktor udržitelnosti a jednak společnosti na burze a velké firmy budou muset od roku 2023 zveřejňovat informace o své udržitelnosti. Velký význam je na úrovni EU přikládán tzv. taxonomii, tedy souboru typových projektů, které zlepšují životní prostředí (příp. mu nezpůsobují zásadní škodu). Ty jsou stanoveny pro velkou část ekonomických odvětví. Automobilový průmysl k výrobě níz- kouhlíkových zařízení pro dopravu, tedy nepopisuje pouze výrobu silničních vozidel, ale i kolejových vozidel a plavidel. Následující tabulka ukazuje, jaké činnosti budou moci investoři v oblasti dopravních prostředků považovat za udržitelné.

80

Made with FlippingBook Annual report maker