ŠAVŠ Studie 2019

Česká republika se s roční výrobou motorových vozidel ve výši 1,44 mil. řadí mezi světové automobilové velmoci. V počtu vyrobených osobních vozidel na počet obyvatel zaujímá celosvětově 2. místo a ve výrobě autobusů 1. místo. Naprostá většina výroby při- padá na produkci osobních a malých užitkových vozidel. Tempo růstu produkce i tržeb automobilového průmyslu v ČR v posledních 15 letech výrazně převyšovalo jak výkon zpracovatelského průmyslu, tak výkon ekonomiky jako celku. Význam automobilového průmyslu pro českou ekonomiku tak významně narostl. Tržby více než 1 100 subjektů, činných ve výrobě motorových vozidel (CZ NACE 29), přesáhly v roce 2017 hodnotu 1,3 bilionu Kč. Klíčový je pro české výrobce motorových vozů, dílů a příslušenství vývoz do zahraničí, jenž se na celkových tržbách oddílu podílí dvěma třetinami. 1.1 Automobilový průmysl ve světě Výroba motorových vozidel a zahraniční obchod Výroba motorových vozidel ve světě má od roku 2005 rostoucí charakter, s vý- jimkou období během hospodářské krize a roku 2018, kdy došlo k mírnému poklesu. V roce 2018 dosahoval objem výroby motorových vozidel ve světě celkem 95,8 milionů kusů, oproti roku 2017 se tedy jedná o snížení počtu vyrobených vozidel o 1,5 milionu (zhruba -1,5%). Obr. 1.1: Výroba motorových vozidel ve světě od roku 2005 (v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); pozn.: mezi ostatní motorová vozidla patří lehká užitková vozidla, nákladní vozidla a autobusy

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online