ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.20: Rentabilita tržeb – podíl výsledku hospodaření a tržeb (v %)

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování

Tab. 2.6: Srovnání rentability tržeb v oddílech zpracovatelského průmyslu v ČR (v %)

Oddíl zpracovatelského průmyslu

2015

2016

2017

Výroba chemických látek a chemických přípravků

9,6% 9,1% 10,9% 9,2% 8,9% 8,3%

Výroba oděvů

Zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku

7,9% 8,6% 8,1%

Výroba pryžových a plastových výrobků

9,9% 9,8% 8,0% 7,6% 8,9% 7,6% 9,0% 7,2% 7,6% 7,6% 6,5% 7,3% 5,8% 7,3% 7,3% 8,7% 8,0% 6,9% 8,4% 9,1% 6,9% 8,7% 10,4% 6,2% 5,8% 6,2% 5,3% 6,9% 5,9% 5,3% 5,8% 4,9% 4,7% 3,3% 4,3% 3,8% 4,8% 4,9% 3,8% 8,2% 7,5% 6,6%

Ostatní zpracovatelský průmysl

Výroba nápojů

Výroba usní a souvisejících výrobků Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků

Výroba nábytku

Výroba elektrických zařízení

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů

Výroba potravinářských výrobků

Výroba textilií

102

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online