ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.2: Absolutní a relativní výše tržeb podniků se sídlem v EU (28) v základní datové sestavě dle databáze Amadeus

Rok 2016

Rok 2017

Podniky

Podíl na tržbách celkem

Podíl na tržbách celkem

Tržby v tis. EUR

Počet podniků

Tržby v tis. EUR Počet podniků

Volkswagen Aktiengesellschaft

231 198 000

1

16,48% 245 916 000

1

18,98%

Daimler AG

155 611 000

1

11,09% 167 154 000

1

12,90%

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Audi Aktiengesellschaft Podniky s tržbami 2 000 000 tis. EUR – 60 000 000 tis. EUR Podniky s tržbami 1 000 000 tis. EUR – 2 000 000 tis. EUR Podniky s tržbami 100 000 tis. EUR – 1 000 000 tis. EUR Podniky s tržbami 10 000 tis.EUR – 100 000 tis. EUR Podniky s tržbami 0 až10 000 tis. EUR Podniky s nedostupný- mi údaji (n.a.)

94 833 000

1

6,76% 99 398 000

1

7,67%

75 999 000

1

5,42%

n/a

1

n/a

61 960 000

1

4,42% 63 454 000

1

4,90%

506 124 651

63

36,07% 476 863 331

56

36,80%

35 520 896

27

2,53% 36 998 341

27

2,86%

171 243 125

617

12,20% 146 371 359

510

11,30%

59 897 937

1677

4,27% 50 700 578

1415

3,91%

10 719 815

5090

0,76% 8 964 944

4048

0,69%

0

0

0

0

1418

Celkem

1 403 107 425 7 479 100,00% 1 295 820 554 7 479 100,00%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Jako doplňující byla dále provedena komparativní analýza deseti největších podni- ků v automobilovém průmyslu v zemích ČR a EU s deseti největšími podniky ve čtyřech vybraných odvětvích. Kritériem velikosti byly tržby roku 2016 (tržby roku 2017 nebyly zvoleny proto, že v některých případech v databázi Amadeus tato hodnota dosud nebyla vložena, a proto by z komparace některé velké podniky vypadly). Vygenerované datové sestavy použité pro doplňující komparativní analýzu jsou následující: – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 26 – Manufacture of computer, electronic and optical products se sídlem v České republice – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 26 – Manufacture of computer, electronic and optical products se sídlem v 28 zemích EU – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 27 – Manufacture of electrical equipment se sídlem v České republice

117

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online