ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.4: Světová produkce motorových vozidel (2018 a 2005, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Ve výrobě osobních automobilů činil podíl Asie a Oceánie v roce 2018 téměř 62%. Celkově se výroba osobních automobilů v Asii a Oceánii zvýšila z 19 milionů kusů v roce 2005 na 43,4 milionů v roce 2018. Podíl Evropy na výrobě osobních automobilů činil v roce 2018 necelých 27%, tedy 18,7 milionů vyrobených kusů. V Americe se osobní automobily na celkové výrobě podílejí téměř z poloviny – v roce 2018 bylo v Americe vyrobeno celkem 7,6 milionů osobních automobilů (oproti roku 2005 tedy došlo k mírnému poklesu ). V Africe bylo v roce 2018 vyrobeno 0,7 milionu kusů osobních vozů (1% na celkové světové výroby osobních automobilů).

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online