ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.5 : Světová produkce osobních automobilů (2018 a 2005, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Od roku 2009 je největším světovým producentem motorových vozidel Čína. V roce 2018 bylo v Číně vyrobeno celkem 25,7 milionů vozidel, oproti předešlému období každoročního růstu se tedy jedná o první období, kdy došlo k poklesu. Oproti roku 2017 o zhruba 4%. Druhým největším producentem motorových vozidel jsou USA, kde bylo v roce 2018 vyrobeno 11 milionů vozidel, nedosahují tedy ani polovi- ny výroby Číny. Oproti roku 2017 došlo v USA ve výrobě motorových vozidel k 1% nárůstu, který byl tažen zejména rostoucí výrobou lehkých užitkových vozidel. Na třetí příčce je Japonsko, kde bylo vyrobeno celkem 9,2 milionů vozidel – oproti roku 2017 došlo k růstu výroby pouze o 0,4%. Česká republika zaujímá ve světové výrobě motoro- vých vozidel 16. pozici, kdy v roce 2018 vyrobila 1,4 milionu kusů motorových vozidel. Česká republika má z uvedených zemí nejvyšší počet vyrobených motorových vozidel na obyvatele (na 1 000 obyvatel připadá 127 vyrobených vozidel). V Číně na 1 000 obyvatel připadá 19 vyrobených vozidel, v USA zhruba 34 vozidel a v Japonsku 73 vozidel. Nejmenší počet vyrobených motorových vozidel na 1 000 obyvatel je z uve- dených zemí v Indii – pouze 3,5 vozidel.

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online