ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.6: Největší světoví producenti motorových vozidel (2018)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2017); data o celkové produkci motorových vozidel neobsahují údaje o výrobě autobusů a nákladních automobilů

BOX 1.: Čína: dlouhodobě první meziroční pokles Čína jako největší producent motorových vozidel na světě zaznamenala v roce 2018 první meziroční pokles produkce. Mezi faktory, které za tímto poklesem stojí, patří jak celkově světová politická situace, tak celkové zpomalení ekonomiky. Objemy produkce i prodejů byly za rok 2018 nižší, než se počátkem roku předpokládalo. Celková pro- dukce motorových vozidel v Číně v roce 2018 činila 27,8 milionů kusů (započtena také nákladní vozidla a autobusy), což oproti roku 2017 znamená pokles o 4,2%. Prodeje v roce 2018 činily 28 milionů kusů (meziroční pokles o 2,8 %). Produkce osobních automobilů (23,53 mil. osobních aut) meziročně poklesla o zhruba 5,2% (tento po- kles však byl vykompenzován importem), jejich prodeje naopak vzrostly o 5,1% oproti roku 2017. Na celkové výrobě motorových vozidel se osobní automobily v Číně podílejí z 84,6%. Rapidní nárůst zaznamenaly elektromobily. Jejich produkce v roce 2018 činila 1,27 milionů kusů (téměř 60% nárůst oproti roku 2017), prodeje pak 1,26 milionů kusů (téměř 62% meziroční nárůst). Export motorových vozidel z Číny v roce 2018 činil 1,041 milionů kusů, což představuje téměř 17% nárůst oproti roku 2017. Dle prognózy na rok 2019 by měly prodeje motorových vozidel v Číně dosahovat 28,1 mili- onů kusů. Z toho osobní auta by měly činit 23,7 milionů prodaných kusů, 4,4 miliony užitková vozidla.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online