ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.17: Doba obratu zásob podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR EU ČR EU ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

17,914 19,698 19,203 19,397 18,384 19,796 17,948 20,016 32,441 36,715 34,244 35,995 34,145 36,062 31,309 35,735 49,946 58,963 50,728 58,037 49,210 57,925 47,242 58,124 39,039 45,563 38,628 44,093 39,210 427,207 36,468 348,970

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

35,206 39,858 26,453 38,126 29,267 17882,895 27,805 13567,063

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Rovněž v pohledávkách je v případě podniků se sídlem v České republice vázán menší objem zdrojů než v případě podniků se sídlem v Evropské unii. Pohledávky se v případě podniků se sídlem v České republice vrátí v tržbách více než 8x za rok, v pří- padě podniků se sídlem v Evropské unii pak pouze 7x. Tab. 3.18: Obrat pohledávek podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

6,475 5,023 6,333 4,963 6,322 4,749 5,960 8,711 7,087 8,693 7,171 8,369 6,960 8,170 11,696 11,078 12,093 11,550 11,436 10,979 10,511 10,977 11,628 273,131 11,800 81,726 11,677 86,394 13,891 64,182 4,694 6,825

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

12,768 6778,545 17,196 1023,228 17,737 1554,457 45,483 1017,088

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Průměrná doba vázanosti peněžních prostředků v pohledávkách u podniků v České republice byla nejvyšší v roce 2014 (medián odvětvových hodnot činil 45 dnů, aritmetický průměr odvětvových hodnot pak 50 dnů) a poté klesal až na hodnotu 41,8 dnů v roce 2017. V případě podniků se sídlem v Evropské unii je situace mírně horší, když medián odvětvových hodnot v roce 2014 činil 51,4 dnů a v roce 2017 pak 49,6 dnů.

133

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online