ŠAVŠ Studie 2019

pohledávek. Pohotová likvidita je přitom u těchto podniků na úrovni mediánové hodnoty podstatně vyšší než v případě deseti největších podniků se sídlem v České republice. Tab. 3.32: Pohotová likvidita deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 1,600 1,463 1,554 1,541 Daimler AG 1,702 1,591 1,614 1,591 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 1,676 1,643 1,556 1,566 Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung n/a 1,826 1,832 2,601 Audi Aktiengesellschaft 2,133 2,011 1,620 1,778 PSA Automobiles Sa 0,986 0,827 0,774 0,448 Renault SAS 0,418 0,418 0,377 0,358 FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A. 0,423 0,533 0,422 0,580 Jaguar Land Rover Limited 0,811 0,894 0,859 0,880 Ford-Werke Gmbh n/a 0,263 0,270 0,255 Medián 1,293 1,178 1,206 1,211 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) S výjimkou odvětví 61-Telecommunications platí, že deset největších podniků se sídlem v České republice ve zkoumaných období udržuje pohotovou likviditu (tedy oběžná aktiv kromě zásob v poměru ke krátkodobým závazkům) na nižší úrovni, než je tomu v případě deseti největších podniků se sídlem v 28 zemích EU. Tab. 3.33: Medián hodnot pohotové likvidity deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 0,868 0,986 1,048 1,119 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 1,134 1,482 1,681 1,521 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 0,720 0,869 0,904 0,871 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 1,256 1,026 1,084 1,101 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 1,109 1,041 1,088 1,128 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 1,117 1,117 1,054 1,038 61 – Telecommunications – Česká republika 1,179 1,152 0,945 1,015 61 – Telecommunications – EU (28) 0,825 0,882 0,749 0,873 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

143

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online