ŠAVŠ Studie 2019

Okamžitá likvidita je u deseti největších podniků automobilového průmyslu se sídlem v České republice značně variabilní. Extrémních hodnot dosahuje společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., a to zvláště v roce 2017, kdy krátkodo- bý finanční majetek dosahuje téměř 3násobku krátkodobých závazků. Druhou nejvyšší hodnotu okamžité likvidity pak vykazuje společnost Škoda Auto, a.s. Tab. 3.34: Okamžitá likvidita deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 0,833 1,015 0,941 0,733 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 2,797 2,079 1,643 1,210 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 0,266 0,239 0,208 0,275 Mobis Automotive Czech, s.r.o. 0,419 0,443 0,187 0,250 Bosch Diesel, s.r.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 Iveco Czech Republic, a.s. 0,055 0,044 0,072 0,069 Robert Bosch, s.r.o. 0,001 0,003 0,002 0,002 Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 0,014 0,012 0,022 0,011 Brose Cz, s.r.o. 0,200 0,184 0,107 0,091 Sungwoo Hitech, s.r.o. 0,106 0,081 0,144 0,384 Medián 0,153 0,133 0,126 0,171 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V případě deseti největších podniků automobilového průmyslu se sídlem v 28 ze- mích EU jsou hodnoty okamžité likvidity poměrně vyrovnané a téměř ve všech přípa- dech nepřesahuje poměr krátkodobého finančního majetku ke krátkodobým závazkům hodnotu 0,5. Výjimkou je společnost Audi Aktiengesellschaft, jejíž okamžitá likvidita je stabilizována v rozmezí 0,7 až 0,8.

144

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online